Søk i våre sider:
 
 Meny:
www.arcticsturgeonfarm.no Nyheter Kontakt Investorer

 
  www.arcticsturgeonfarm.no > Nyheter

Velkommen.

Arctic Sturgeon Farm ønsker å kunne tilby det Norske og det globale marked produkter fra oppdrettet stør.

I år hundreder har Caviar fra Støren vært ansett som en kongelig delikatesse. De siste 25 årene har de ville stammene av Stør minket radikalt, da særlig i tidligere Sovjet Unionen. Dette har ført til at Caviar fra Støren har blitt mer sjeldent og følgelig har prisene steget betraktelig. Den mest ettertraktede og høyest prisede Caviaren kommer fra Beluga støren (Huso Huso).  Også Sevruga og Ocietra Caviar er meget etterspurt på grunn av sin gode smak, samt at prisene på disse ligger på halvparten av Beluga caviaren.

Beluga:   Huso Huso

Sevruga: Acipenser stellatus

Oceetra: Acipenser guildentaedtii

Det finnes i dag ca 40 stør farmer på global basis. Disse produserer til sammen 20-30 tonn caviar i året. Det er beregnet at i løpet av 2010 vil det på global basis produseres 40-50 tonn caviar i året. Den globale etterspørselen har de siste 2 århundrer ligget på 300 til 1200 tonn caviar per år, noe avhengig av pris.

Salg av stør kjøtt, som også er en delikatesse, kan starte etter 3-4 år og være med på å dekke driftsutgiftene fram til høsting av caviaren.

Det er i hovedsak han støren som brukes til kjøtt produksjon. I tillegg har skinnet en lær aktig konsistens og er etterspurt i enkelte deler av verden. Arctic Sturgeon Farm har ideèr for foredling og salg av også dette produktet.  
Utviklet av Itpays as